السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Excel 2010

Microsoft Excel 2010 complete functions in Pashto Language Teacher Mohammad Sadiq "Sadiqi"
 د مایکروسافټ ایکسل ۲۰۱۰ ز ده کړه په پښتوژبه کي : ښونکي محمد صادق ؛صدیقي؛ 
ټلیفون شمیره 0093705196056 /0093794310186


First part


2

3

4

5


6


7


8

9

10

11

12

13

14

15