السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Books

ښاغلی محمد موسی یوسفزي
دفکرټال کتاب 
https://drive.google.com/file/d/0B5-BRZt88CtccnRyY2VpamRJblE/view?usp=sharing